Besparingen in de cultuursector

Afgelopen zaterdag kondigde Vlaams cultuurminister Jan Jambon aan dat er op drastische wijze wordt gesnoeid in de cultuursubsidies per 1 januari 2020. De projectsubsidiepot wordt gedecimeerd met 60% – van 8,5 naar ong. 3,5 miljoen euro per jaar. De meerjarig gesubsidieerde kunstorganisaties leveren 6% in op hun werkingsmiddelen, de grote kunstinstellingen 3% – bovenop de 5% besparingen in de vorige beleidsronde. Deze draconische maatregelen stemmen de hele sector ongerust. Hieronder drie artikels/posts die de ernst van de zaak weergeven:

‘[…] projects fundings are not only meant to support the new comers or more experimental art forms, but mainly to provide content to our entire ecosystem, at large. If you strangle the projects, it’s the entire system […] that chokes – and dies.
> Facebook post Agnes Quackels <

‘De kracht van Vlaanderen zit in zijn fijnmazigheid, zijn veelzijdigheid, zijn diversiteit van stijlen en stemmen. […] De onderkant van het kunstenveld moet zo breed mogelijk zijn opdat nieuwe stemmen en esthetieken zich kunnen ontwikkelen. Vele intitiatieven verdwijnen vanzelf, andere groeien door. Het punt is: als die humus drastisch wordt drooggelegd, als de instroombeweging zo smal wordt, zal op middellange termijn ook uw focus op internationalisering worden aangetast.’
> Opiniestuk Michiel Vandevelde in De Standaard <

‘U kijkt graag naar het buitenland, maar weet dat er ook vanuit het buitenland naar Vlaanderen gekeken wordt. Op het vlak van de kunsten is Vlaanderen het gidsland voor Nederland, op het vlak van de kunsten spreekt men over het Vlaamse model in Scandinavië, op het vlak van de kunsten druppelt het in Parijs, wanneer het in Brussel regent. En wij, internationale directeurs en curatoren, willen graag blijven kijken en geconfronteerd worden door al die artistieke creaties die uit die Vlaamse klei gekneed worden.’
> Open brief internationale curatoren in De Standaard <

 

recent nieuws ↓

clockwise starting left upper corner © Anne-Lise Brevers / Jeroen Verrecht / Siska Baeck & Maya Callaert / Lilian Van Rooij

BOUGE B lockdowneditie