Focus op hedendaagse dans in Iran – in Rekto:Verso

  • being © Aëla Labbé

    being © Aëla Labbé

Ines Minten publiceerde in Rekto:Verso een reeks over hedendaagse dans in Iran. GRIP en Bára Sigfúsdóttir verleenden hun medewerking aan de totstandkoming ervan.

Gedreven door een blijvende nieuwsgierigheid naar andere culturen en de ontwikkeling van beweging in andere contexten dan de hare, reisde de IJslandse choreografe en danseres Bára Sigfúsdóttir in 2014 een eerste maal af naar Teheran (Iran) waar ze Masoumeh Jalalieh en SeyedAlireza Mirmohammadi ontmoette. Die ontmoeting resulteerde uiteindelijk in de voorstelling being, die ze samen maakten. Bára cureerde daarnaast samen met kunstencentrum nona en Kunstenpunt exact een jaar geleden het NOWRUZ festival waarbij in Mechelen werk van Iraanse makers werd getoond. In het kader van NOWRUZ werd er in Brussel, Mechelen, Antwerpen en Leuven ook een bezoekersprogramma op poten gezet waarbij Iraanse makers het Belgische kunstenlandschap leerden kennen.

being speelt op 10 & 11 april nog in De Brakke Grond (Amsterdam, NL), in het kader van GRIP evenings. Alle info hier

De drie artikels die Ines Minten schreef hieronder:
Hedendaagse dans in Iran, deel 1: dansen op de rand van wat mag
Hedendaagse dans in Iran, deel 2: prille professionalisering
Hedendaagse dans in Iran, deel 3: een blik op het werk

recent nieuws ↓