nieuwe WeMeet-sessies podiumkunsten

‘How do you respond?’ is een online discussiegroep waarin werksituaties die een negatieve invloed hebben op mensen – binnen de podiumkunsten – onder de loep worden genomen. Door verschillende topics grondig te bestuderen kunnen we bredere problemen in de sector identificeren en bespreken wat we eraan kunnen doen op een persoonlijk en collectief niveau. Iedereen die werkzaam is in de podiumkunstensector kan gratis deelnemen aan de sessies (via zoom).

👉 >11 maart
👉 >19 maart<

recent nieuws ↓

clockwise starting left upper corner © Anne-Lise Brevers / Jeroen Verrecht / Siska Baeck & Maya Callaert / Lilian Van Rooij

BOUGE B lockdowneditie