GRIP 2.0 – naar een gedeeld leiderschap

In 2023 evolueert GRIP, dat in 2014 werd opgericht door choreograaf Jan Martens en zakelijk leider Klaartje Oerlemans, naar een organisatie met een gedeeld artistiek leiderschap. Naast Martens zelf zullen huidige GRIP artists Cherish Menzo en Steven Michel samen met instromer Femke Gyselinck GRIP 2.0 vormgeven. Ze doen dit in nauwe dialoog met Klaartje Oerlemans en Rudi Meulemans die in zijn rol van artistiek coördinator de dialoog tussen de vier makers coördineert en faciliteert.

De vier choreografen zullen hun eigen artistieke projecten binnen de overkoepelende structuur realiseren en als sparring partner voor elkaar fungeren. Ze delen daarbij hun expertise, artistieke praktijk(en) en netwerk met elkaar en met het bredere veld. Naast de eigen artistieke projecten die de vier zullen ontwikkelen onderschrijven ze ook dezelfde ethische waarden en hebben ze de gezamenlijke ambitie om, samen met de artistiek coördinator en de zakelijk leider, een organisatie te dragen. Dit wordt gekoppeld aan een groot, landschapsversterkend engagement voor de sector, met een nadruk op kennisdeling en met enkele concrete initiatieven in de pijplijn (o.a. jaarlijkse DanceSeminars ism huizen en opleidingen – meer daarover spoedig).

In 2021-2022 waren er reeds enkele verschuivingen binnen de structuur. Zo verlieten Bára Sigfúsdóttir en Michele Rizzo vorig jaar het nest. Bára verhuisde na een succesvol doorstroomtraject naar Oslo om van daaruit haar praktijk verder te zetten. Ze broedt er op nieuwe projecten en behoudt een sterke band met België en haar buurlanden. Micheles focus verschoof opnieuw meer richting (performatief) werk in de museale ruimte en movement design binnen o.a. film en mode. Na een waardevolle samenwerking zet hij zijn professionele activiteiten nu buiten GRIP verder.

Vorig jaar startten de gesprekken met Femke Gyselinck die vervolgens samen met de drie GRIP artists, de zakelijk leider en artistiek coördinator, de nieuwe plannen voor de beleidsperiode ‘23-‘27 (en dus ook voor GRIP 2.0) mee uittekende. 2022 is voor GRIP een overgangsjaar waarin de eerste stappen richting een update van de structuur wordt gezet en Femkes werk reeds mee wordt ondersteund (o.a. op vlak van spreiding). In 2023 voegt Femke zich officieel bij de rangen als GRIP artist en co-artistiek leider.