#verbeeldingwerkt

Wij, kunstenaars en cultuur­werkers, creëren samen een bruisend aanbod dat in het buiten­land wordt geroemd om zijn creati­vi­teit en inven­ti­vi­teit. Zo geven we kleur en inhoud aan de Vlaamse slogan ‘Verbeelding werkt’. We maken die slogan samen waar.

Die rijkdom dreigt nu verloren te gaan: een verschra­ling van dat land­schap dient zich aan, als de over­heid vandaag niet ingrijpt. Zonder een extra inspanning dreigt er veel verloren te gaan, in het scenario dat voorligt verdwijnt 1/4 van de bestaande kunsten­organi­saties en worden er lang­durige inves­teringen teniet­gedaan.

Daarom vragen we, samen met ons publiek, aan de Vlaamse rege­ring om haar deel van deze verant­woorde­lijk­heid op te nemen. We vragen om werk­bare budgetten en duur­zame investeringen. Elke euro verdient zichzelf dubbel terug. Trek de budgetten voor kunst op. Van 0,27% naar 0,35% van de Vlaamse begroting.

Omdat verbeelding werkt, inderdaad. En wij daar, op onze beurt, hard voor werken. Dagelijks, met hart en ziel. Dat willen we blijven doen!

Teken via www.verbeeldingwerkt.be

recent nieuws ↓

clockwise starting left upper corner © Anne-Lise Brevers / Jeroen Verrecht / Siska Baeck & Maya Callaert / Lilian Van Rooij

BOUGE B lockdowneditie