#verbeeldingwerkt

Wij, kunstenaars en cultuur­werkers, creëren samen een bruisend aanbod dat in het buiten­land wordt geroemd om zijn creati­vi­teit en inven­ti­vi­teit. Zo geven we kleur en inhoud aan de Vlaamse slogan ‘Verbeelding werkt’. We maken die slogan samen waar.

Die rijkdom dreigt nu verloren te gaan: een verschra­ling van dat land­schap dient zich aan, als de over­heid vandaag niet ingrijpt. Zonder een extra inspanning dreigt er veel verloren te gaan, in het scenario dat voorligt verdwijnt 1/4 van de bestaande kunsten­organi­saties en worden er lang­durige inves­teringen teniet­gedaan.

Daarom vragen we, samen met ons publiek, aan de Vlaamse rege­ring om haar deel van deze verant­woorde­lijk­heid op te nemen. We vragen om werk­bare budgetten en duur­zame investeringen. Elke euro verdient zichzelf dubbel terug. Trek de budgetten voor kunst op. Van 0,27% naar 0,35% van de Vlaamse begroting.Omdat verbeelding werkt, inderdaad. En wij daar, op onze beurt, hard voor werken. Dagelijks, met hart en ziel. Dat willen we blijven doen!

Teken via www.verbeeldingwerkt.be